Lync Online (plan 1)

Plan ujednoliconej komunikacji, który obejmuje obsługę firmowych wiadomości błyskawicznych, informacje o obecności oraz funkcje połączeń audio i wideo między komputerami.

Lync Online (plan 1)

1,50 €

na użytkownika/na miesiąc

Lync Online (plan 2)

Plan ujednoliconej komunikacji z zaawansowanymi możliwościami, które obejmują obsługę firmowych wiadomości błyskawicznych, informacje o obecności i spotkania online z funkcjami audio- i wideokonferencji oraz udostępniania danych wielu użytkownikom.

Lync Online (plan 2)

4,20 €

na użytkownika/na miesiąc