Aplikacje Office Web Apps z programem SharePoint — plan 1

Użyteczne aplikacje online, będące uzupełnieniem programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint i OneNote, które pozwalają na przeglądanie i prostą edycję dokumentów bezpośrednio w przeglądarce sieci Web przy użyciu funkcji usługi SharePoint Online.

Aplikacje Office Web Apps z programem SharePoint — plan 1

3,80 €

na użytkownika/na miesiąc

Aplikacje Office Web Apps z programem SharePoint — plan 2

Użyteczne aplikacje online, będące uzupełnieniem programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint i OneNote, które pozwalają na przeglądanie i prostą edycję dokumentów bezpośrednio w przeglądarce sieci Web przy użyciu zaawansowanych funkcji usługi SharePoint Online.

Aplikacje Office Web Apps z programem SharePoint — plan 2

6,90 €

na użytkownika/na miesiąc