Rabaty są dostępne dla klientów dokonujących zakupów w ramach licencjonowania zbiorowego. Dowiedz się więcej >

Usługa Office 365 oferuje bardzo elastyczne plany w cenie od 6,50 € do 20,75 € za użytkownika miesięcznie.

E1

6,50 €
na użytkownika/na miesiąc

E2

6,50 €
na użytkownika/na miesiąc

E3

19,00 €
na użytkownika/na miesiąc

E4

20,75 €
na użytkownika/na miesiąc

E1

6,50 €
na użytkownika/na miesiąc

E2

6,50 €
na użytkownika/na miesiąc

E3

19,00 €
na użytkownika/na miesiąc

E4

20,75 €
na użytkownika/na miesiąc

Najważniejsze funkcje

Zaawansowane funkcje administracyjne, integracja z usługą Active Directory i całodobowa pomoc techniczna

Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono

Poczta e-mail, kalendarz, kontakty, archiwum osobiste i 25 GB miejsca do przechowywania skrzynek pocztowych w usłudze Exchange Online

Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono

Witryny służące do udostępniania dokumentów oraz informacji w usłudze SharePoint Online

Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono

Wiadomości błyskawiczne, informacje o obecności i spotkania online w usłudze Lync Online

Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono

Zaawansowana ochrona przed wirusami i filtrowanie spamu w poczcie e-mail i witrynach przy użyciu rozwiązania Microsoft Forefront Online Protection for Exchange

Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono

Prawa licencyjne umożliwiające uzyskanie dostępu do lokalnego wdrożenia programów Exchange Server, SharePoint Server i Lync Server

Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono

Przeglądanie, edytowanie i udostępnianie zawartości utworzonej w trybie online w aplikacjach komputerowych Word, Excel, PowerPoint i OneNote za pomocą aplikacji Office Web Apps

Uwzględniono Uwzględniono Uwzględniono

Kompletny, oferujący wszystkie funkcje zestaw aplikacji biurowych w pakiecie Office Professional Plus

Uwzględniono Uwzględniono

Witryny z zaawansowanymi funkcjami pozwalające na stosowanie rozbudowanych formularzy, rozszerzoną wizualizację danych przy użyciu usług programu Visio i publikowanie prostych baz danych przy użyciu usług programu Access w usłudze SharePoint Online

Uwzględniono Uwzględniono

Zaawansowane funkcje archiwizacji, nieograniczona ilość miejsca do przechowywania wiadomości e-mail i hostowana poczta głosowa w usłudze Exchange Online

Uwzględniono Uwzględniono

Pełny zestaw lokalnych funkcji komunikacji głosowej w firmie dzięki lokalnemu programowi Lync Server

Uwzględniono

* Dostęp z urządzeń przenośnych wymaga łączności Wi-Fi lub zależy od zasięgu sieci komórkowej.

Plany dla pracowników korzystających z kiosków są przeznaczone dla takich użytkowników, jak pracownicy „mobilni” i zmianowi lub personel punktów sprzedaży detalicznej, którzy korzystają z udostępnianych komputerów.

K1

3,30 €
na użytkownika/na miesiąc

K2

3,30 €
na użytkownika/na miesiąc

K1

3,30 €
na użytkownika/na miesiąc

K2

3,30 €
na użytkownika/na miesiąc

Najważniejsze funkcje

500 megabajtów (MB) miejsca do przechowywania skrzynek pocztowych na użytkownika w usłudze Exchange Online

Uwzględniono Uwzględniono

Internetowy dostęp do poczty e-mail, kalendarza, kontaktów i katalogu firmy za pośrednictwem aplikacji Microsoft Outlook Web App oraz dostęp do poczty e-mail POP w usłudze Exchange Online

Uwzględniono Uwzględniono

Dostęp do witryn zawierających aktualności oraz informacje dotyczące firmy w usłudze SharePoint Online

Uwzględniono Uwzględniono

Możliwość przeglądania i prostej edycji dokumentów w sieci Web przy użyciu aplikacji Office Web Apps

Tylko przeglądanie

Uwzględniono

* Dostęp z urządzeń przenośnych wymaga łączności Wi-Fi lub zależy od zasięgu sieci komórkowej.

* Plan K usługi Office 365 nie uwzględnia przyrostowego miejsca do magazynowania dla użytkownika w usłudze SharePoint Online. Ponadto prawa do używania są ograniczone: użytkownicy nie są uprawnieni do tworzenia, zapisywania lub edytowania witryn, stron, bibliotek, list i elementów list, z wyjątkiem formularzy programu InfoPath lub opartych na przeglądarce. Nie mogą uzyskiwać dostępu do zawartości na urządzeniu przenośnym ani jej przeglądać. Użytkownicy korzystający z usługi Office 365 (plan K1) nie mogą edytować dokumentów pakietu Office.