Pomoc techniczna dla klientów korzystających z usługi Office 365 (plan E)

Pomoc techniczna dla administratora usługi

Podczas tworzenia konta w usłudze Office 365 wyświetlany jest monit o wyznaczenie administratora usługi (administrator technologii informatycznych i/lub partner) we własnej organizacji lub organizacji klienta. Głównym punktem kontaktu w przypadku komunikacji związanej z usługą będzie osoba pełniąca funkcję administratora usługi.

Administrator usługi ma uprawnienia dostępu do karty Pomoc techniczna w Portalu Microsoft Online. Korzystając z karty Pomoc techniczna, administratorzy usługi mogą wykonywać następujące zadania, aby służyć pomocą innym pracownikom w organizacji:

 • Wyszukiwanie artykułów bazy wiedzy Knowledge Base witryny Microsoft Online Services

 • Wyszukiwanie rozwiązań typowych problemów zgłaszanych personelowi pomocy technicznej

 • Przesyłanie żądań obsługi do działu pomocy technicznej witryny Microsoft Online Services i zarządzanie nimi

Pomoc techniczna związana z usługą Office 365, dostępna telefonicznie i w trybie online

Gdy administratorzy usługi nie mogą rozwiązać problemów przy użyciu zasobów samoobsługowej pomocy technicznej związanej z usługą Office 365, powinni skontaktować się z zespołem Pomocy technicznej usługi Office 365 w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

 • Szczegółowe informacje dotyczące telefonicznej pomocy technicznej są dostępne za pośrednictwem administracyjnego interfejsu użytkownika w usłudze Office 365.

 • Całodobowa telefoniczna pomoc techniczna jest dostępna w następujących językach:

  • angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, hiszpański, chiński (kantoński, mandaryński) i portugalski (Brazylia).

  • Telefoniczna usługa tłumaczenia jest dostępna dla dodatkowych 13 języków.

 • Całodobowa pomoc techniczna online jest dostępna w następujących językach:

  • angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, hiszpański i chiński (tradycyjny).