Usługi

Narzędzia w chmurze w pojedynczej lokalizacji

Plany usługi Microsoft Office 365 dla średnich firm i przedsiębiorstw są zgodne z ich wymaganiami dotyczącymi skutecznych zabezpieczeń, niezawodności i produktywności użytkowników końcowych.

Wiodące narzędzia w formie zgodnej z obecnymi i przyszłymi wymaganiami firmy. Usługa Office Professional Plus jest wersją pakietu Microsoft Office w formie elastycznej usługi wspieranej przez usługi Office 365 w chmurze i uwzględniającej największą liczbę narzędzi. Najnowsze wersje znanych programów pakietu Office i aplikacji Office Web Apps umożliwiają efektywne tworzenie dokumentów, komunikowanie się i współpracę przy użyciu dowolnego urządzenia.

Usługa Exchange Online oferuje obsługę poczty e-mail, kalendarza i kontaktów, zapewniając kontrolę, zabezpieczenia i niezawodność wymaganą przez firmy. Korzystając z usługi Exchange Online, można obsługiwać pocztę e-mail na zapasowych serwerach w różnych lokalizacjach geograficznych, chronionych przez wbudowane filtry antywirusowe i antyspamowe, z nieograniczoną, całodobową telefoniczną pomoc techniczną na poziomie IT siedem dni w tygodniu w lokalnym języku.

Synchronizacja pracy zespołów. Usługa SharePoint Online jest centralnym miejscem udostępniania informacji i dokumentów kolegom i klientom. Możliwość pracy ze znanymi aplikacjami pakietu Office ułatwia zapisywanie dokumentów bezpośrednio w programie SharePoint i współpracę w czasie rzeczywistym nad ofertami i projektami, ponieważ dostęp do potrzebnych informacji i dokumentów można uzyskać praktycznie z dowolnej lokalizacji*.

Lync Online to usługa nowej generacji zapewniająca komunikację w środowisku chmury i oferująca nowe metody nawiązywania łączności z dowolnej lokalizacji z wykorzystaniem informacji o obecności, wiadomości błyskawicznych, połączeń audio/wideo i rozbudowanej obsługi spotkań online, łącznie z przesyłaniem audio i video oraz konferencjami w sieci Web. Usługa Lync Online oferuje lepsze i bardziej wygodne metody produktywnej współpracy zamiast dotychczasowej zawodnej komunikacji z kolegami, klientami i partnerami.

Aplikacje Office Web Apps są wygodnymi, dostępnymi online odpowiednikami programów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint i Microsoft OneNote, ułatwiającymi dostęp do dokumentów oraz przeglądanie i edytowanie ich bezpośrednio w przeglądarce sieci Web.

* Dostęp z urządzeń przenośnych wymaga łączności Wi-Fi lub zależy od zasięgu sieci komórkowej.