Spotkania i komunikacja

Nowe metody komunikowania się przy użyciu wiadomości błyskawicznych, połączeń audio/wideo i spotkań online.

Łączność z praktycznie dowolnej lokalizacji

Wyszukiwanie znajomych lub współpracowników i komunikowanie się z nimi z praktycznie dowolnej lokalizacji z uwzględnieniem szczegółowych informacji dotyczących obecności, wiadomości błyskawicznych, połączeń audio/wideo typu komputer-komputer i spotkań online. Korzystając ze wskaźnika obecności, można ustalić, kiedy współpracownicy, partnerzy handlowi i dostawcy są w trybie online i są dostępni.

Łączność z praktycznie dowolnej lokalizacji
Spotkania online

Spotkania online

Rozbudowana obsługa spotkań online, łącznie z przesyłaniem audio i wideo oraz konferencjami w sieci Web, z osobami w firmie i poza firmą.

Udostępnianie pulpitu i inne funkcje

Można udostępniać pulpit, tablice online i prezentacje współpracownikom i partnerom wewnątrz organizacji i poza nią.

Udostępnianie pulpitu i inne funkcje
Szybka komunikacja

Szybka komunikacja

Kilka kliknięć wystarczy, aby szybko zainicjować komunikację z innymi użytkownikami usług Office 365 i Windows Live oraz programu Windows Live Messenger*.

* W przypadku planu P1 opcja federacji usługi Lync z programem Windows Live Messenger jest tymczasowo wyłączona.