eOpen

eOpen Sp. z o.o.
ul. Garbarska 17/2
tel.: +48 (22) 724 17 27
fax: +48 (22) 734 52 80
biuro@eOpen.com.pl

| eOpen Sp. z o.o. | ul. Wysockiego 30 | KRS 0000323343 |
| Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| kapitał zakładowy 51.000,00 zł | REGON 141744731 | NIP: 5291764301 |