Czy w Twojej organizacji są zatrudnieni pracownicy „mobilni” i zmianowi lub personel punktów sprzedaży detalicznej, którzy korzystają z udostępnianych komputerów i wymagają tylko ograniczonego zestawu funkcji związanych ze współpracą i komunikacją?

W wielu większych firmach niektórzy użytkownicy, zwani pracownikami korzystającymi z kiosków, nie dysponują dedykowanymi komputerami. Zapewnienie pracownikom kioskowym dostępu do podstawowych narzędzi do komunikacji i współpracy (np. poczty e-mail, portali intranetowych, witryn zespołów), umożliwiających łączność z całą organizacją, jest ważne. Usługa Office 365 (plany K1 i K2) oferuje zaawansowane i elastyczne rozwiązania, już od 3,57 € miesięcznie za użytkownika.

Usługa Office 365 dla pracowników korzystających z kiosków jest zgodna z wymaganiami różnych pracowników tego typu:

Usługa Office 365 (plan K1):

  • Dla użytkowników bez dedykowanych komputerów, którzy od czasu do czasu potrzebują uzyskać dostęp do poczty e-mail w sieci Web i witryn wewnętrznych

  • Przeglądanie dokumentów pakietu Office w trybie online

Usługa Office 365 (plan K2):

  • Dla użytkowników bez dedykowanych komputerów, którzy od czasu do czasu potrzebują uzyskać dostęp do poczty e-mail w sieci Web i witryn wewnętrznych

  • Przeglądanie i prosta edycja dokumentów pakietu Office w trybie online