Powrót do strony głównej

Szkolenie Lync:

Rozpoczynanie rozmowy wideo i dodawanie użytkowników do trwającego połączenia w programie Lync
Rozpoczynanie rozmowy wideo i dodawanie użytkowników do trwającego połączenia w programie Lync

Planowanie terminu szkolenia w kalendarzu na podstawie dostępności uczestników Lync
Planowanie terminu szkolenia w kalendarzu na podstawie dostępności uczestników Lync

Nagrywanie szkolenia Lync
Nagrywanie szkolenia Lync

Uruchamianie konferencji wideo z poziomu dokumentu oraz udostępnianie go w Lync
Uruchamianie konferencji wideo z poziomu dokumentu oraz udostępnianie go w Lync

Zapraszanie osób spoza organizacji oraz korzystanie z poczekalni Lync
Zapraszanie osób spoza organizacji oraz korzystanie z poczekalni Lync

Archiwum wiadomości tekstowych Lync
Archiwum wiadomości tekstowych Lync

Zarządzanie urządzeniami audio i wideo Lync7
Zarządzanie urządzeniami audio i wideo Lync

Tworzenie notatek z wykorzystaniem programu OneNote oraz udostępnianie ich uczestnikom spotkania Lync
Tworzenie notatek z wykorzystaniem programu OneNote oraz udostępnianie ich uczestnikom spotkania Lync

Dołączanie materiałów szkoleniowych jako załącznik Lync
Dołączanie materiałów szkoleniowych jako załącznik Lync

Wiadomości tekstowe i dostępność Lync
Wiadomości tekstowe i dostępność Lync

Tworzenie spotkania programu Lync w kalendarzu w programie Outlook
Tworzenie spotkania programu Lync w kalendarzu w programie Outlook

Uruchamianie połączenia wideo z karty kontaktu Lync
Uruchamianie połączenia wideo z karty kontaktu Lync

Prezentowanie dokumentu (prezentacji) podczas rozmowy konferencyjnej Lync
Prezentowanie dokumentu (prezentacji) podczas rozmowy konferencyjnej Lync

Wykorzystanie ankiety podczas spotkania Lync
Wykorzystanie ankiety podczas spotkania Lync

 

Szkolenie SharePoint:

Tworzenie blogu programu SharePoint i zarządzanie nim - Kurs SharePoint odcinek 1
Tworzenie blogu programu SharePoint i zarządzanie nim - Kurs SharePoint odcinek 1

Dodawanie i usuwanie listy SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 2
Dodawanie i usuwanie listy SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 2

Dodawanie dokumentów i witryn do obserwowanych SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 3
Dodawanie dokumentów i witryn do obserwowanych SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 3

Biblioteka dokumentów SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 4
Biblioteka dokumentów SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 4

Źródła wiadomości SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 5
Źródła wiadomości SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 5

Udostępnianie dokumentów i cofanie zmian w SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 6
Udostępnianie dokumentów i cofanie zmian w SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 6

Korzystanie z listy SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 7
Korzystanie z listy SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 7

Tworzenie witryny publicznej SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 8
Tworzenie witryny publicznej SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 8

Edycja profilu użytkownika w SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 9
Edycja profilu użytkownika w SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 9

Synchronizacja OneDrive for Business (dawniej SkyDrive Pro) - Kurs SharePoint odcinek 10
Synchronizacja OneDrive for Business (dawniej SkyDrive Pro) - Kurs SharePoint odcinek 10

Importowanie listy z arkusza kalkulacyjnego Excel do SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 11
Importowanie listy z arkusza kalkulacyjnego Excel do SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 11

Szybka edycja listy SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 12
Szybka edycja listy SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 12

Korzystanie ze składników Web Part do wyświetlania listy SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 13
Korzystanie ze składników Web Part do wyświetlania listy SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 13

Efektywna praca z kalendarzem SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 14
Efektywna praca z kalendarzem SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 14

Korzystanie z witryny projektu SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 15
Korzystanie z witryny projektu SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 15

Praca z kolumnami SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 16
Praca z kolumnami SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 16

Śledzenie zmian w dokumentach SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 17
Śledzenie zmian w dokumentach SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 17

Zarządzanie uprawnieniami w SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 18
Zarządzanie uprawnieniami w SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 18

Wersjonowanie dokumentów w SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 19
Wersjonowanie dokumentów w SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 19

Praca z widokami w SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 20
Praca z widokami w SharePoint - Kurs SharePoint odcinek 20

 

Szkolenie Outlook:

Tworzenie kontaktu Outlook
Tworzenie kontaktu w Outlook

Książka adresowa Outlook
Książka adresowa Outlook

Jak szybko odszukać wiadomości w Outlook
Jak szybko odszukać wiadomości w Outlook

Flagowanie wiadomości w Outlook
Flagowanie wiadomości w Outlook

Kalendarz programu Outlook
Kalendarz programu Outlook

Planowanie spotkania w Outlook
Planowanie spotkania w Outlook

Akceptowanie i odrzucanie zaproszenia w Outlook
Akceptowanie i odrzucanie zaproszenia w Outlook

Tworzenie terminu kalendarza Outlook
Tworzenie terminu kalendarza Outlook

Udostępnianie kalendarza w Outlook
Udostępnianie kalendarza w Outlook

Ustawianie wiadomości automatycznych w Outlook
Ustawianie wiadomości automatycznych w Outlook

Dodawanie drugiej strefy czasowej w Outlook
Dodawanie drugiej strefy czasowej w Outlook

Prognoza pogody w Outlook
Prognoza pogody w Outlook

Zdalny dostęp do poczty, kalendarza i kontaktów Outlook
Zdalny dostęp do poczty, kalendarza i kontaktów Outlook

 

 

Szkolenie OneNote:


Co to jest OneNote?


Tworzenie pierwszej notatki OneNote


Tworzenie notesu, sekcji i stron OneNote


Formatowanie notatki, dodawanie załączników i równań matematycznych OneNote


Przeszukiwanie notatek OneNote


Korzystanie z szablonów stron OneNote


Tworzenie własnego szablonu OneNote


Udostępnianie notatek OneNote


Korzystanie z narzędzia Wyślij do OneNote


Historia zmian OneNote


Sprawdzanie pisowni, tezaurus i automatyczne tłumaczenie OneNote


Wypunktowania, znaczniki i rozpoznawanie tekstu pisanego odręcznie OneNote


OneNote na tablecie, na smartfonie i w przeglądarce OneNote


OneNote na zakupach


Jednoczesne tworzenie notatki przez wielu autorów OneNote


OneNote na spotkaniu

 

Szkolenie Yammer Enterprise:

Wstęp - czym jest Yammer? Porównanie planów
Wstęp - czym jest Yammer? Porównanie planów Yammer

Aktywacja bezpłatnego konta Yammer
Aktywacja bezpłatnego konta Yammer

Dodawanie użytkowników do sieci Yammer
Dodawanie użytkowników do sieci Yammer

Tworzenie swojego profilu Yammer
Tworzenie swojego profilu Yammer

Tworzenie grup dla zespołów i projektów w Yammer
Tworzenie grup dla zespołów i projektów w Yammer

Zapraszanie użytkowników do grup Yammer
Zapraszanie użytkowników do grup Yammer

Korzystanie z kanału informacji i śledzenie zmian
Korzystanie z kanału informacji i śledzenie zmian Yammer

Tematy i oznaczanie użytkowników Yammer
Tematy i oznaczanie użytkowników Yammer

Dołączanie dokumentów i obrazów Yammer
Dołączanie dokumentów i obrazów Yammer

Tworzenie notatek Yammer
Tworzenie notatek Yammer

Dodawanie ogłoszeń Yammer
Dodawanie ogłoszeń Yammer

Wyszukiwanie w Yammer
Wyszukiwanie w Yammer

Korzystanie z czatu Yammer
Korzystanie z czatu Yammer

Wysyłanie prywatnych wiadomości Yammer
Wysyłanie prywatnych wiadomości Yammer

Korzystanie z Yammer na telefonie
Korzystanie z Yammer na telefonie

Ustawienia notyfikacji Yammer
Ustawienia notyfikacji Yammer

Hashtagi i oznaczanie użytkowników Yammer
Hashtagi i oznaczanie użytkowników Yammer

 

 

Zarządzanie Office 365:

Dodawanie własnej domeny
Dodawanie własnej domeny w Office 365

Migracja kalendarzy do Exchange Online w Office 365
Migracja kalendarzy do Exchange Online w Office 365

Pomoc techniczna Office 365
Zgłaszanie pytania do pomocy technicznej Office 365

Pulpit nawigacyjny administratora Office 365
Pulpit nawigacyjny administratora Office 365

Konfiguracja profilu użytkownika Office 365
Konfiguracja profilu użytkownika Office 365

Tworzenie aliasów poczty Exchange Online w Office 365
Tworzenie aliasów poczty Exchange Online w Office 365

Pomoc i rozwiązywanie problemów Office 365
Pomoc i rozwiązywanie problemów Office 365

Licencje, subskrypcje i rozliczenia Office 365
Licencje, subskrypcje i rozliczenia Office 365

Office 365 – Korzyści i funkcjonalność::

Office 365 - Bezpieczeństwo w Chmurze
Office 365 - Bezpieczeństwo w Chmurze

Office 365 - Zarządzanie komunikacją
Office 365 - Zarządzanie komunikacją

Office 365 - Zarządzanie urlopami i nieobecnościami
Office 365 - Zarządzanie urlopami i nieobecnościami

Office 365 - Zarządzanie pracami serwisowymi
Office 365 - Zarządzanie pracami serwisowymi

Office 365 - Funkcje i korzyści
Office 365 - Funkcje i korzyści

Office 365 - Planowanie logistyki
Office 365 - Planowanie logistyki

Office 365 - Porządkowanie dokumentów
Office 365 - Porządkowanie dokumentów

Office 365 - Mobilność i zachowanie płynności pracy
Office 365 - Mobilność i zachowanie płynności pracy

Office 365 dla instytucji rządowych:

Office 365 dla instytucji rządowych
Office 365 dla instytucji rządowych

Dowiedz się więcej na http://calyurzad.pl


Rejestracja wersji próbnej konta Office 365 dla instytucji rządowych
Rejestracja wersji próbnej konta Office 365 dla instytucji rządowych

Dowiedz się więcej na http://calyurzad.pl

Logowanie i pulpit ustawień Office 365
Logowanie i pulpit ustawień Office 365

Dodawanie własnej domeny w Office 365
Dodawanie własnej domeny w Office 365

Korzystanie z poczty Office 365
Korzystanie z poczty Office 365

Korzystanie z witryny SharePoint w Office 365
Korzystanie z witryny SharePoint w Office 365

Korzystanie z pomocy technicznej Office 365
Korzystanie z pomocy technicznej Office 365

Przekształcanie konta w wersji próbnej w płatną subskrypcję Office 365
Przekształcanie konta w wersji próbnej w płatną subskrypcję Office 365

Dowiedz się więcej na http://calyurzad.pl

 

 

 

Powrót do strony głównej