Microsoft Office Web Apps

Można przeglądać, udostępniać i edytować dokumenty pakietu Microsoft Office w sieci Web przy użyciu aplikacji Microsoft Office Web Apps. Korzystając z praktycznie dowolnego urządzenia połączonego z Internetem*, można przeglądać dokumenty programu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint i Microsoft OneNote w trybie online oraz wykonywać podstawowe zadania edycyjne poza biurem. Można udostępniać dokumenty innym użytkownikom oraz edytować równocześnie pliki programów Excel i OneNote w czasie rzeczywistym, zachowując wierność dokumentów i spójne formatowanie, nawet wówczas, gdy członkowie zespołu korzystają z komputera osobistego, na którym jest zainstalowana inna wersja pakietu Office, z komputera Mac lub tabletu. Aplikacje Office Web Apps współpracują ze znanymi programami pakietu Office, dlatego wygląd dokumentów jest zawsze zgodny z oczekiwaniami użytkowników, którzy przesyłają je z komputera do sieci Web i w przeciwnym kierunku.

Funkcje

  • Przeglądanie, edytowanie i udostępnianie zawartości utworzonej w trybie online w aplikacjach komputerowych Word, Excel, PowerPoint i OneNote — przy użyciu większości urządzeń połączonych z Internetem.

  • Wspólny zestaw narzędzi do przeglądania i edycji w trybie online, przeznaczonych dla użytkowników korzystających z różnych platform i wersji pakietu Microsoft Office, łącznie z komputerami, na których nie zainstalowano pakietu Microsoft Office.

  • Środowisko, w którym dostępne są znane funkcje pakietu Microsoft Office związane z edycją i formatowaniem.

  • Czy potrzebujesz funkcji, która jest niedostępna w aplikacjach Web Apps? Korzystając z aplikacji Office Web Apps, można szybko otwierać dokumenty w odpowiedniej aplikacji komputerowej pakietu Office, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji edycyjnych (wymagany jest pakiet Office Professional Plus 2007 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym, pakiet Office 2008 dla komputerów Mac z programem Entourage 2008 Web Services Edition lub pakiet Office 2011 dla komputerów Mac i program Outlook 2011 dla komputerów Mac).

  • Dostęp do dokumentów pakietu Office i przeglądanie ich z obsługiwanych przeglądarek na urządzeniach przenośnych.

  • Równoczesna edycja udostępnionych arkuszy programu Excel i notatników programu OneNote z obsługą współtworzenia w aplikacjach Office Web Apps. Możliwość oglądania w czasie rzeczywistym obszarów edytowanych przez kolegów.

* Dostęp z urządzeń przenośnych wymaga łączności Wi-Fi lub zależy od zasięgu sieci komórkowej.