Komunikacja wideo i audio

Można tworzyć witryny sieci Web, korzystając z łatwych w użyciu narzędzi, udostępniać dokumenty i współpracować w sieci Web z kolegami, partnerami i dostawcami.

Udostępniaj pliki i dokumenty

Można utworzyć centralne miejsce zapewniające dostęp do wszystkich informacji biznesowych i dokumentów z praktycznie dowolnej lokalizacji.

Udostępniaj pliki i dokumenty
Synchronizuj pracę zespołów i grup roboczych

Synchronizuj pracę zespołów i grup roboczych

Można zarządzać ważnymi dokumentami i udostępniać je w celu ułatwienia efektywnej współpracy zespołów oraz tworzyć, edytować i recenzować dokumenty i oferty w czasie rzeczywistym.

Prezentuj swoją małą firmę na rynku przy użyciu prostej publicznej witryny sieci Web

Można w łatwy sposób projektować i utrzymywać profesjonalnie wyglądające publiczne witryny sieci Web przy użyciu prostych, ergonomicznych narzędzi.

Prezentuj swoją małą firmę na rynku przy użyciu prostej publicznej witryny sieci Web
Zalety programu Microsoft Access

Zalety programu Microsoft Access

Można udostępniać i edytować zapasy magazynowe, katalogi produktów, rekordy klientów lub inne bazy danych programu Microsoft Access lub zarządzać nimi w trybie online przy użyciu usług programu Access.